*Štukatérstvo TaT s.r.o., Bratislava bola založená v roku 1998, od svojho vzniku sa zaoberáme výhradne prácami v odbore  štukatérstvo.

*P
onúkame Vám všetky štukatérske práce, výrobu, predaj interiérových a fasádnych štukových prvkov ako sú - fabióny, stropné lišty, sadrové profily pre nepriame osvetlenie, stĺpy, pilastre, rozety, zdobné dekoračné prvky ako aj hladké moderné profily.

*I
nteriérové štuky vyrábame výhradne zo sadry vystuženej textíliou.

*E
xteriérové štuky sú vyrábané z niekoľkých druhov
materiálov na báze cementu a flexibilnej zložky.

*V
poslednej dobe sa špecializujeme na výrobu moderných
sadrových profilov ako sú osvetľovacie žľaby, ktoré sú
zámerne tvarované tak, aby inštalácia LED pásov,
alebo iných druhov svetelného zdroja bola čo
najjednoduchšia a aby sa svetlo rovnomerne rozptylovalo
po ich povrchu. Všetky tieto parametre zaručujú,
že svetlo vychádzajúce z osvetľovacích žľabov bude vytvárať
pekné jednoliate a moderné osvetlenie Vašeho interiéru.

alej Vám naša firma zabezpečí štukatérske práce
súvisiace s montážou nami vyrobeného materiálu, 
sadrokartonárske práce, maliarske práce, rekonštrukcie
interiérových i fasádnych štukových prvkov, reštaurátorské
práce historických artefaktov.  

*P
onúkame grafické spracovanie návrhov výzdoby interiérov a
exteriérov ako aj ich následnú realizáciu.