*V tejto sekcii si môžete pozrieť, alebo stiahnuť náš katalóg interiérových a fasádnych prvkov.
*
Prvky v týchto katalógoch sú štandardne vyrábané a dajú sa objednať podľa katalógového čísla.
*
R
adi by sme však Vašu pozornosť upriamili na možnosť výroby prvkov na základe Vašej predstavy, alebo návrhu Vášho architekta. V takom prípade Vám môže katalóg poslúžiť iba ako inšpirácia, pri ktorej sa nemusíte obmedzovať rozmerom ani vzorom.